Moja oferta skierowana jest głównie do sektora MSP. Oferuję usługi administracji i konfiguracji szeroko pojętej infrastruktury sieciowej/serwerowej wraz z opracowaniem planu modernizacji oraz konsulting przy wdrażaniu w/w usług.

Na potrzeby własne posiadam serwery IBM x3455, służące do utrzymania środowiska Hostingowego. Platformę zbudowałem na bazie oprogramowania Open Source, do wirtualizacji używam standardów opartych o KVM (Kernel-based Virtual Machine) oraz OpenVZ. W swojej pracy używam również produktów VMware ESXi, VMware Server oraz Virtualbox.

 

Wirtualizacja oferuje szerokie możliwości skalowalności, oraz wysokiej dostępności serwowanych usług. Umożliwia efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów sprzętowych środowiska informatycznego.

Oferuję usługi wirtualizacji istniejących środowisk klienta lub zaprojektowania infrastruktury wirtualnej.

Konsulatacje i pomoc przy wyborze najbardziej optymalnej technologii.